งานกลุ่มPowerPoint

 
คำนำ
            การนำเสนอเรื่อง PowerPoint เป็นส่วนหนึ่งของวิชาสท0107การประมวลผลคำโดยมีอาจารย์ เป็นผู้ให้การสั่งสอน จึงเป็นเหตุให้ต้องนำเสนอเกี่ยวกับเคล็ดลับของ PowerPoint ที่กล่าวต่อไปข้างหน้า ในรายงานเรื่องนี้จะกล่าวถึงการใช้งานPowerPointมีไว้เพื่ออะไร ทำงานอย่างไร เอาไปใช้ทำอะไรได้บ้าง โดยเนื้อหาสาระแล้ว งานPowerPoint เป็นงานสำหรับนำเสนอ เกี่ยวเรื่องราวแบบสรุป คือผู้ฟัง ฟังแล้วเข้าใจในเรื่องนั้นๆ อาจจะมีการใส่ลูกเล่นไปบ้างก็ เป็นสีสันของการนำเสนอ  เพื่อให้เกิดอัดถรสในการฟัง เรื่องของเคล็ดลับในPowerPoint มีมากมายที่จะนำไปใช้ ก็ขอให้ท่านทั้งหลายลองศึกษาดูให้ดี ก็แล้วกันนะครับ

สารบัญ
ความหมายของโปรแกรมประมวลผลคำ
ความเป็นมาของโปรแกรมประมวลผลคำ
คุณลักษณะที่ดีของโปรแกรมประมวลผลคำ
คุณลักษณะที่ดีของโปรแกรมประมวลผลคำ
ความสำคัญของโปรแกรมประมวลผลคำ
ประโยชน์ของโปรแกรมประมวลผลคำ
Microsoft Office PowerPoint 2007
การเริ่มใช้งานโปรแกรม
ส่วนประกอบของหน้าจอโปรแกรม
การสร้างงานนำเสนอใหม่
การสร้างงานนำเสนอใหม่จาก Template
สร้าง Template จาก คำสั่ง Installed Themes
การสร้างงานนำเสนอใหม่จาก Blank Presentation
การบันทึกเอกสาร

เทคนิกต่างๆของPowerPoint
แหล่งอ้างอิง

ความหมายของโปรแกรมประมวลผลคำ
                โปรแกรมประมวลผลคำ (word Processor) หรือเรียกกันว่า โปรแกรมเวิร์ดโปรเซสซิ่ง (word Processing) เป็นโปรแกรมที่เน้นการจัดพิมพ์เอกสาร ปัจจุบันนิยมใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด ซึ่งเป็นโปรแกรมประมวลผลคำแบบพิเศษ ช่วยให้สร้างเอกสารแบบมืออาชีพอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด เช่น เหมาะกับงานด้านการพิมพ์เอกสารทุกชนิด สามารถพิมพ์เอกสารออกมาเป็นชุด ๆ ซึ่งเอกสารอาจเป็นจดหมาย บันทึกข้อความ รายงาน บทความ ประวัติย่อ และยังสามารถตรวจสอบ ทบทวน แก้ไข ปรับปรุงความถูกต้องในการพิมพ์เอกสารได้อย่างง่ายดาย สามารถตรวจสอบ สะกดคำ และหลักไวยากรณ์ เพิ่มตาราง เพิ่มกราฟิก ในเอกสารได้อย่างง่ายดาย หรือเพิ่มเติมข้อมูลได้ตลอดเวลา สามารถใช้ลักษณะของการจัดพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (Desktop Publishing) เพื่อสร้างโบชัวร์ (Brochures) ด้านสื่อโฆษณา (Advertisements) และจดหมายข่าว (Newsletters) ได้ด้วย
ความเป็นมาของโปรแกรมประมวลผลคำ
                โปรแกรมประมวลผลคำ (word Processor) หรือเรียกกันว่า โปรแกรมเวิร์ดโปรเซสซิ่ง (word Processing) เป็นโปรแกรมที่เน้นการจัดพิมพ์เอกสาร ปัจจุบันนิยมใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด ซึ่งเป็นโปรแกรมประมวลผลคำแบบพิเศษ ช่วยให้สร้างเอกสารแบบมืออาชีพอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด เช่น เหมาะกับงานด้านการพิมพ์เอกสารทุกชนิด สามารถพิมพ์เอกสารออกมาเป็นชุด ๆ ซึ่งเอกสารอาจเป็นจดหมาย บันทึกข้อความ รายงาน บทความ ประวัติย่อ และยังสามารถตรวจสอบ ทบทวน แก้ไข ปรับปรุงความถูกต้องในการพิมพ์เอกสารได้อย่างง่ายดาย สามารถตรวจสอบ สะกดคำ และหลักไวยากรณ์ เพิ่มตาราง เพิ่มกราฟิก ในเอกสารได้อย่างง่ายดาย หรือเพิ่มเติมข้อมูลได้ตลอดเวลา สามารถใช้ลักษณะของการจัดพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (Desktop Publishing) เพื่อสร้างโบชัวร์ (Brochures) ด้านสื่อโฆษณา (Advertisements) และจดหมายข่าว (Newsletters) ได้ด้วยโปรแกรมประมวลผลคำ (word Processor) ในยุคเริ่มแรก ปีพ.. 2517 นำโปรแกรมจากต่างประเทศ ซึ่งสามารถพิมพ์ข้อความได้เฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น ตัวอย่างเช่น โปรแกรม Word Star ของบริษัทไมโครโปร จำกัด ต่อมาในปี พ.. 2529 นายแพทย์ชุษณะ มะกรสาร เป็นหมอประจำโรงพยาบาลราชวิถี ได้พัฒนาโปรแกรมประมวลผลคำชื่อว่า Word PC (เวิร์ดราชวิถีใช้คำย่อว่า RW เวอร์ชั่นแรกๆ ต้องใช้กับการ์ดภาษาไทย Hercules แสดงผล 8 บรรทัด ใน 1 หน้าจอ เวอร์ชั่นสุดท้ายเป็นเวอรืชั่น 2 แสดงผลแบบขาวดำ 25 บรรทัด ต่อมาในปี พ.. 2532 สถาบันบริการคอมพิวเตอร์และภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ร่วมมือกันพัฒนาโปรแกรมประมวลผลคำภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ชื่อว่าโปรแกรม CU – Writer (เวิร์ดจุฬา) ใช้คำย่อว่า CW เป็นผลงานพัฒนาโปรแกรมของนักศึกษา ที่ทำกันต่อเนื่องหลายรุ่น ใช้ในการแสดงผลด้วย Graphic เขียนด้วย Software ล้วนๆ ไม่ต้องจัดหา Hardware ภาษาไทยมาเพิ่มทั้งสิ้น เริ่มพัฒนาจากจอภาพ Monochome จนถึงจอ VGA Color ตั้งแต่เวอร์ชั่นเริ่มแรก 1.1,1.2 ,1.3, 1.41 ,1.51,1.52จนพัฒนารุ่นสุดท้ายเวอร์ชั่น 1.6 จนกระทั่งการพัฒนาหยุดชะงักไป อันเนื่องมาจากการถือกำเนิดโปรแกรมระบบปฏิบัติการวินโดวส์ (MS-Windows 3.0, 3.1, 3.11, 95, 98 , Me, 2000, XP) บริษัทไมโครซอฟต์จำกัด ได้พัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปชุดสำนักงานด้านภาษาไทยมาจำหน่ายให้กับผู้ใช้เป็นชุดครั้งแรก มีชื่อว่า “Microsoft Office รุ่น 4.3 มืออาชีพ” และมีการพัฒนาโปรแกรมต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันคือ Microft Office 2003 ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
โปรแกรม Microsoft Office 2003 ภาษาอังกฤษ, Microsoft Ofice 2003 Professional
Edition
ฉบับภาษาไทย และรุ่นล่าสุดโปรแกรม Microsoft Office System 2003 Professional Edition ฉบับภาษาไทย เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปทางบริษทไมโครซอฟต์ จำกัด รวมโปรแกรมในแผ่นซีดีดังนี้
CD1 – MS Office 11 Thai Edition
CD2 – MS Frontpage 2003 English
CD3 – MS VISIO 2003 PRO English
CD4 – MS Project 2003 PRO English
CD5 – MS ONENOTE 2003 English
โปรแกรมที่จำเป็นใช้งานในสำนักงาน จำนวน 11 โปรแกรม มีโปรแกรมต่างๆ ดังต่อไปนี้
1.            Microsoft Word 2003 Thai สร้างงานด้านเอกสาร รายงาน หนังสือ จดหมาย
2.            Microsoft Excel 2003 Thai สร้างแผ่นงานในลักษณะตารางเอกสาร คำนวณ สถิติ
3.            Microsoft Publisher 2003 Thai สร้างงานสื่อสิ่งพิมพ์ โปชัวร์ การ์ด ปฎิทิน เว็บเพจ
4.            Microsoft Outlook 2003 Thai ใช้สำหรับจัดการข้อความE-mail ตารางนัด
5.            Microsoft PowerPoint 2003 Thai สร้างงานนำเสนอและสามารถผ่านเว็บไซด์ได้อีกด้วย
6.            Microsoft Access 2003 Thai สร้างและบริหารจัดการฐานข้อมูล (Database)
7.            Microsoft InfoPath 2003 สนับสนุนการทำงานของ XML Web Services
8.            Microsoft FrontPage 2003 English โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับสร้างเว็บเพจ
9.            Microsoft Project 2003 Pro English เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปดานโครงการ
10.    Microsoft Project 2003Pro English โปรแกรมสำเร็จรูปใช้สำหรับสร้างผังงาน(Flowchart)
Microsoft OneNote 2003 English สามารถจดการประชุมได้เหมือนเขียนบน
คุณลักษณะที่ดีของโปรแกรมประมวลผลคำ
             เรียนรู้คุณลักษณะที่ดีของการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ จะสามารถทำงานไห้สามารถทำงานได้เร็วขึ้นและง่ายขึ้น
  • การขอความช่วยเหลือ ช่วยให้สามารถเข้าถึงวิธีการใช้เครื่องมือ และคำสั่งต่างๆ ได้อย่างสะดวก รวดเร็วขึ้นจะช่วยผู้ใช้ในขณะใช้งาน เช่น กรณีเกิดข้อผิดพลาดขณะใช้งาน เช่นต้องการทราบวิธีการแก้ปัญหาเกี่ยวกับเครื่องมือหรือคำสั่งต่างๆ ระบบการช่วยเหลือจะช่วยแนะนำให้ทันทีสามารถเรียนรู้ การใช้งานในรูปแบบภาษาไทย
  •  การทำงานอัตโนมัติ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถทำงานกับเอกสารได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้น เช่น ตรวจสอบคำอัตโนมัติ (Spell) การจัดรูปแบบอัตโนมัติ (Auto Format)การแก้ไขอัตโนมัติ (Auto Correct) การแทรกข้อความอัตโนมัติตรวจสอบสะกดคำผิดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  • การใช้ข้อมูลร่วมกันโปรแกรมอื่นๆ สามารถนำงานหรือเอกสารภาษาต่างประเทศและการใช้เอกสารในการตั้งค่าเป็นหลายภาษา ที่สร้างขึ้นด้วยโปรแกรมอื่นๆ มาใช้ร่วมกับโปรแกรมได้ เช่น การแทรกอักขระ ภาพ ตัวอักษรศิลป์ สัญลักษณ์ แผนภูมิแผนผังองค์กร ฯลฯ
  •  การเรียนรู้วิธีการใช้งานได้ง่าย สามารถใช้งานโปรแกรมได้อย่างรวดเร็ว ด้วยการใช้เครื่องมือบนหน้าต่างโปรแกรม เพียงหน้าต่างเดียวก็สา มารถพิมพ์เอกสารได้อย่างสมบูรณ์
  • การค้นหาและแทนที่คำ สามารถค้นหาทุกเหตุการณ์ ของคำหรือวลี ที่ระบุได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น เช่นค้นหาวิธีการแทรกสัญลักษณ์ และอักขระสากล สามารถแทนที่คำได้อย่างอัตโนมัติตัวอย่าง เช่น สามารถแทนที่คำ คอลัมภ์”  ด้วยคำใหม่ว่า คอลัมน์
  •  การจัดรูปแบบเอกสารอัตโนมัติ สามารถจัดหรือยกเลิกรูปแบบเอกสารขณะพิมพ์ได้อัตโนมัติและจัดรูปแบบหลังการพิมพ์ได้อัตโนมัติ ทำให้ง่ายสะดวกและจัดรูปแบบเอกสารได้รวดเร็ว
  •  จัดรูปแบบตัวอักษรและสัญลักษณ์ต่าง ๆ สามารถกำหนดรูปแบบตัวอักษรได้หลายรูปแบบ สามารถเปิดหรือ ปิดใช้งาน การจัดรูปแบบอัตโนมัติ นำรูปแบบมาใช้กับข้อความให้เป็นแบบเมนูขึ้น รอยจารึก เค้าร่าง หรือเงา
  •  มุมมองเค้าโครงการอ่าน เป็นคุณลักษณะใหม่มาพร้อมกับ Microsoft Office 2003  เพื่อการอ่าน
บนหน้าจอ ได้อย่างง่ายดาย และคุณลักษณะบรรทัดบรรทัด เพื่อเปรียบเอกสารที่สัมพันธ์กัน
ความสำคัญของโปรแกรมประมวลผลคำ
           ในปัจจุบันแนวโน้มความสำคัญของการใช้โปรแกรมประมวลผลคำเข้ามามีบทบาทในด้านการจัดการเอกสารต่าง ๆ ในทุกสาขาวิชาชีพ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกว่าการพัฒนาความของโปรแกรมชุดสำนักงานในขณะนี้ คือ โปรแกรม Microsoft Office Word 2003 ซึ่งเป็นรุ่นล่าสุดของโปรแกรมประมวลผลคำ ผู้ใช้สามารถใช้เพื่อสร้างที่สวยงาม น่าประทับใจ มีฟังก์ชั่นใหม่ที่จะช่วยให้ค้นหาข้อมูลบริการอินเทอร์เน็ตหรือข้อมูลประมูลประเภทอื่น ๆ และช่วยให้ทำงานร่วมกันได้ดีขึ้น
ประโยชน์ของโปรแกรมประมวลผลคำ
           โปรแกรมประมวลผลคำเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อ ใช้พิมพ์ข้อความสำหรับงานพิมพ์เอกสารด้วยคอมพิวเตอร์ การใช้คอมพิวเตอร์มีข้อดีกว่าการใช้เครื่องพิมพ์ดีด คือ
1.            ระบบคอมพิวเตอร์มีหน้าจอที่ช่วยให้สามารถมองเห็นข้อความที่พิมพ์ หากมีข้อผิดพลาดก็สามารถมองเห็นข้อผิดพลาด และสามารถแก้ไขก่อนการพิมพ์จริงบนกระดาษด้วยเครื่องพิมพ์
2.            ข้อวามที่พิมพ์แล้วสามารถบันทึงในไฟล์ข้อมูล และจัดเก็บในอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่สามารถเรียกข้อมูลงานเอกสารเดิมกลับมาแก้ไข แล้วพิมพ์ซ้ำใหม่ได้ เช่น ตัวอุปกรณ์ใช้สำหรับบันทึกข้อมูลในปัจจุบัน เช่น ฮาร์ดดิสก์ แผ่นดิสก์ แผ่นซีดี แฟลชไดรว์
3.            สามารถกำหนดรูปแบบตัวอักษร และงานพิมพ์เป็นรูปแบบต่าง ๆ ได้ตามที่ผู้ใช้ต้องการ
4.            สามารถป้อนข้อมูลงานเอกสาร ได้เร็วขึ้น
5.            มีคำสั่งที่ใช้ตรวจทานความถูกต้องของตัวสะกด และงานพิมพ์ ช่วยให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการพิมพ์แก้หรือพิมพ์ซ้ำ
6.            มีระบบการค้นหาและแทนที่คำ เพื่อทำการแก้ไขข้อความและคำได้อย่างรวดเร็ว และประหยัดเวลา
7.            รูปแบเอกสารได้รวดเร็ว เนื่องจากมีเครื่องมือที่ช่วยให้การจัดรูปแบบให้สะดวก
8.            ลดการใช้กระดาษได้ 40 % เนื่องจากความกว้างของตัวอักษรจะไม่เท่ากัน ไม่เหมือนกับเครื่องพิมพ์ดีดที่มีขนาดความกว้างของตัวอักขระเท่ากัน
Microsoft Office PowerPoint2007
เริ่มใช้งานโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint
1.       คลิกปุ่ม Start บนแถบ Task bar
2.       เลือก All Programs à Microsoft Office
3.       เลือก Microsoft Office PowerPoint 2007 จะเปิดให้ใช้งานได้ทันที
ส่วนประกอบของหน้าจอโปรแกรม
         ก่อนที่จะทำงานกับโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint คุณจะต้องรู้จักกับส่วนประกอบของหน้าจอโปรแกร
ก่อนเพื่อจะได้เข้าใจถึงส่วนต่างๆ ที่จะกล่าวอ้างถึงในหนังสือเล่มนี้ได้ง่ายขึ้น
·         Office Button         เป็นปุ่มคำสั่งเกี่ยวกับการทำงานของแฟ้มงาน เช่น New, Open, Save, Save As, Print, Close, ฯลฯ
·        Quick Access Toolbar เป็นแถบเครื่องมือให้คุณเรียกใช้งานได้อย่างรวดเร็ว ผู้ใช้สามารถเพิ่มปุ่มคำสั่งที่ใช้งานบ่อยๆ ไว้ในแถบเครื่องมือนี้ได้
·        Title bar                     แถบแสดงชื่อโปรแกรมและชื่อไฟล์ปัจจุบันที่คุณเปิดใช้งานอยู่
·        แถบ Ribbon               เป็นแถบที่รวบรวมคำสั่งต่างๆ ของเมนูหรือทูลบาร์ เพื่อให้ผู้ใช้เลือกใช้งานง่ายขึ้น
·        Status bar                         แถบแสดงสถานะการทำงานปัจจุบันบนหน้าจอ
·       View bar               แถบแสดงมุมมองเอกสารในแบบต่างๆ
การสร้างงานนำเสนอใหม่
โปรแกรม  PowerPoint มีการสร้างงานใหม่ได้ 2 แบบ
·        สร้างจาก Template (ต้นแบบ)
·        สร้างแบบ New Blank Presentation
การสร้างงานนำเสนอใหม่จาก Template
เป็นการสร้างงาน Presentation โดยมีพื้นสไลด์สวยงามให้เลือกใช้ มีขั้นตอนดังนี้
1.       คลิกปุ่ม Office Button เลือกคำสั่ง New
2.     จะปรากฏไดอะล็อกบ็อกซ์ New Presentation ส่วนของ Template เลือกคำสั่ง Installed Template


  3.        เลือกแบบที่ต้องการ ดูตัวอย่างด้านขวา เสร็จแล้วคลิกปุ่ม Createหรืออีกวิธีหนึ่ง คือ สร้าง Template จาก คำสั่ง Installed Themes ก็ได้ มีขั้นตอนดังนี้

1.       คลิกปุ่ม Office Button เลือกคำสั่ง New
2.   จะปรากฏไดอะล็อกบ็อกซ์ New Presentation ส่วนของ Template เลือกคำสั่ง Installed Themes 

3.         เลือกแบบที่ต้องการ ดูตัวอย่างด้านขวา เสร็จแล้วคลิกปุ่ม Create
การสร้างงานนำเสนอใหม่จาก Blank Presentation
1.       คลิกปุ่ม Office Button เลือกคำสั่ง New

       2.     จะปรากฏไดอะล็อกบ็อกซ์ New Presentation ส่วนของ Template ที่หัวข้อ Blank and recent เลือกคำสั่ง Blank Presentation à คลิกปุ่ม Create


3.       คลิกในกรอบข้อความ แล้วพิมพ์ได้เลย
การบันทึกเอกสาร
เมื่อคุณพิมพ์งานเอกสารเสร็จแล้ว ก็ต้องทำการบันทึกข้อมูลลงใน disk มีขั้นตอนดังนี้
1.       คลิกปุ่ม   Save บนแถบ Quick Access Toolbar หรือคลิกปุ่ม  Office Button เลือกคำสั่ง Save หรือ Save As ก็ได้
2.     จะปรากฏไดอะล็อกบ็อกซ์ของ Save As ให้กำหนดรายละเอียด
   3.       ที่ช่อง Save in เลือกตำแหน่งไดร์ฟและโฟลเดอร์ที่ต้องการเก็บข้อมู
  4.          ที่ช่อง File name พิมพ์ชื่อไฟล์ จากตัวอย่างนี้ให้ชื่อว่า Multimedia à คลิกปุ่ม Save จะได้ไฟล์นามสกุล .pptx
เทคนิกต่างๆของPowerPoint


สรุป
          รายงานที่กลุ่มข้าพเจ้าทำนั้นมีเนื้อหา เกี่ยวกับเรื่องการใช้PowerPointก็จะมีสอดแทรกเรื่องเทดนิก พอเป็นเกร็ดความรู้  เพื่อวันข้างหน้าจะได้เอาไปใช้ประโยชน์ได้ไม่มากก็น้อย การนำชิ้นงานมาเสนอนั้น ก็ควรจะมีลูกเล่นสีสัน เพื่อจะช้วยให้มี  รูปแบบที่เข้าใจได้ในเวลานำเสนอ อาจจะใส่ลวดลาย ภาพกราฟฟิกต่างๆ หวังว่าชิ้นงานตัวนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับท่านทั้งหลาย   

แหล่งอ้างอิง
โปรแกรมประมงลผลคำ
http://www.pamanpocom.ob.tc/too2.html
สหวิชาดอดคอม
http://www.sahavicha.com/?name=media&file=readmedia&id=1722
ไอที-ไกด์ ดอดคอม
http://www.it-guides.com/